woensdag 15 september 2010

Scène de théâtre — schilderij van Honoré Daumier


In een goed, stevig gebonden boek uit 1934, geschreven door de Franse kunstcriticus Raymond Escholier (1882-1961), over de Franse schilder, beeldhouwer en cartoonist Honoré Daumier (1808-1879) dat ik onlangs in een doos met opruimingsboeken van een antiqauriaat voor de somma van één euro vond, kwam ik diverse afbeeldingen tegen welke me zodanig prikkel(d)en dat ik heb besloten ze in de diverse, passende websites — welke vallen onder de moedersite
Cultuurtempel — op te nemen met een paar begeleidende woorden. Twee afbeeldingen stonden erin die demuziek als thema hadden, en van deze vindt u, indien gewenst, er één in een bijdrage van dinsdag 14 september op de zustersite Tempel der Toonkunst, de tweede is opgenomen op de eveneens aan deze site redactioneel gelieerde site Muziek en mensen, in een artikel dat is opgenomen op zondag 12 september. Een schilderij dat een lezende man toont en derhalve de titel draagt Le Liseur is te vinden in een artikel van heden over een jongensbasisschool van Gareth Malone, heden opgenomen op de moedersite Cultuurtempel.
De Scène de théâtre die hierboven is afgebeeld, toont ook tot in de detail de onmiskenbare signatuur van Honoré Daumier. Diverse scènes op de planken en in de zaal hebben de aandacht van de meester getrokken, die de beelden uit zijn hoofd weer op doek heeft geplaatst.

Geen opmerkingen: