zondag 20 januari 2008

Greetje Bijma en Arthur Japin treden woensdag op in de kleine zaal van De Oosterpoort in Groningen

"Adembenemend"
In het overzicht van de optredens, die Greetje Bijma voor de periode maart 2007 tot en met de maand mei van de lopende jaar op haar website heeft staan, wordt onder 23 januari slechts summier gemeld dat ze, samen met Arthur Japin in het Cultuurcentrum De Oosterpoort te Groningen zal optreden. Wat ze precies zullen doen, is nog een verrassing, maar dat mag op zich geen probleem zijn, zeker niet voor degenen, die òf de één òf de ander, dan wel beiden, nader kennen en met verrassingen uit de koker van deze 'aparte vogels' wel uit de voeten kunnen. In ieder geval mogen de luisteraars iets verwachten dat buiten het geijkte stramien valt, alleen al door de combinatie van een veelvuldig bekroonde 'zangeres' met een stem, die vijf octaven bestrijkt en een schrijver die heel wat meer is dan een eveneens meervoudig onderscheiden romancier, die overigens 12 jaar geleden bij De Arbeiderspers debuteerde met een verhalenbundel. Sedertdien heeft hij als literator getoond zich in zoveel verschillende disciplines binnen het literaire gebeuren thuis te voelen, en de uitkomst van diverse ondernemingen, tot en met een operalibretto in het Engels, kan niet anders dan goede moed en hooggespannen verwachtingen wekken. Van hem mag derhalve eveneens heel wat meer worden verwacht dan alleen het gebruikelijke voorleesmoment.

Ritmiek en cadans
In de Agenda van de Stadsschouwburg en De Oosterpoort wordt vanzelfsprekend gerefereerd aan de vele successen die de beide protagonisten van woensdagavond 23 januari, in de kleine zaal van het Groninger cultuurgebouw, al hebben geoogst, en wordt terecht — en vanzelfsprekend niet zonder enig gezond chauvinisme — gewezen op de kwalificatie die de New York Times voor Greetje Bijma in petto had: "een adembenemende persoonlijkheid". We gaan er, gezien beider ervaring, maar van uit dat dit voor de tijdelijke theaterpartner Arthur Japin — de schrijver, die tijdens het huidige gezamenlijke concert toch op enigerlei wijze ook spreker zal moeten zijn — niet letterlijk zal gelden.
Deze bijzondere avond in Groningen is opgezet in samenwerking met Athena's Boekhandel in de Martinistad, een instituut dat in de loop van zijn bestaan veel literaire gebeurtenissen in eigen huis en daarbuiten heeft georganiseerd.

Geen opmerkingen: